DIREKTØR JESPER HØY

Jesper Høy er uddannet civilingeniør inden for bygningsretningen. Han tog ingeniøreksamen fra Danmarks Tekniske Højskole i 1986.

Efter en tid som rådgivende ingeniør kom Jesper Høy til Dantest, tidligere Statsprøveanstalten, hvor han arbejdede med prøvning af byggevarer og kontrol af betonvarefabrikkers produktion.

I 1992 blev Jesper Høy ansat ved Teknologisk Institut, først som ingeniør og siden sektionsleder. Han arbejdede med prøvning inden for beton- og cementområdet samt med kontrolordninger som Fabriksbetonkontrollen og Gødningsbeholderkontrollen.

I 1994 etablerede Teknologisk Institut certificeringsorganet Dansk Beton Certificering, senere Dancert. Her fik Jesper Høy som ledende medarbejder hovedansvar for certificering af beton- og cementfabrikker i henhold til produkt- og ledelsesstandarder. I denne funktion stiftede han også selv bekendtskab med akkreditering som "kunde" hos DANAK.

Jesper Høy har været direktør for DANAK siden 2003, kort efter at DANAK blev skilt ud som en selvstændig fond.

 

Tlf: 77 33 95 33

E-mail: jh@danak.dk