LEDENDE ASSESSORER

De ledende assessorer er DANAKs sagsbehandlere, der forestår akkreditering på de forskellige områder. Assessorerne er teknisk uddannet, for eksempel som ingeniører, men kan også komme fra områder som biologi, sundhedsforskning mm.

DANAK har omkring 20 ledende assessorer, fordelt på to sektioner i DANAKs organisation. Assessorerne har hver deres ekspertiseområder.

De to sektioner er henholdsvis sektion for prøvning, kalibrering og medicinsk undersøgelse samt sektion for certificering og inspektion.

De akkrediterer inden for følgende områder:

SEKTION FOR PRØVNING, KALIBRERING OG MEDICINSK UNDERSØGELSE:

  • Prøvning: Assessorerne akkrediterer laboratorier, der via prøvning bestemmer egenskaber ved et stof, produkt eller emne - såkaldte prøvningslaboratorier.
  • Kalibrering: Her akkrediteres laboratorier, der kalibrerer måleinstrumenter - såkaldte kalibreringslaboratorier.
  • Medicinsk undersøgelse: Her akkrediteres laboratorier til at undersøge prøver fra det menneskelige legeme - oftest hospitalslaboratorier.

Se de ledende assessorer inden for disse områder

SEKTION FOR CERTIFICERING OG INSPEKTION:

  • Certificering: Her akkrediterer DANAK certificeringsorganer, der ønsker at certificere enten personer, produkter eller ledelsessystemer.
  • Inspektion: Akkreditering for så vidt angår virksomheder, der ønsker at foretage inspektion af for eksempel elevatorer, legepladsudstyr eller andet.
  • Verifikation af CO2: Akkreditering af selskaber, der ønsker at verificere virksomheders CO2-udslip.
  • EMAS: Akkreditering af selskaber, der ønsker at verificere i henhold til EUs ordning for miljøledelse EMAS.

Se de ledende assessorer inden for disse områder