DANAK søger teknisk ekspert til bedømmelse af CSM-RA på jernbaneområdet

Har du lyst til at bistå DANAKs ledende assessorer på jernbaneområdet i bedømmelse af akkrediterede inspektionsorganer / jernbaneassessorer og være med til at lægge grundlaget for national og international anerkendelse af disse, så er du måske vores nye eksterne samarbejdspartner – Tekniske ekspert.

DANAKs ledende assessorer arbejder ud fra vores kontor i Skovlunde og foretager bedømmelser hos akkrediterede laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer og deres kunder, som er virksomheder indenfor meget forskellige brancher i hele landet og delvist i udlandet.

Den tekniske eksperts rolle

Indenfor akkrediteret inspektion på jernbaneområdet vil den tekniske ekspert dels bistå den ledende assessor ved bedømmelse af sager på kontorbesøg hos jernbaneassessoren og del og på besøg i ’felten’, kaldet markbesøg,

Der vil ofte være behov for nogle timers forberedelse, typisk 2-5 timer, til at gennemgå den dokumentation, som DANAK har modtaget fra assessorvirksomheden.

Selve tilsynet varer typisk en-to dage, som munder ud i at ledende assessor og teknisk ekspert afholder et møde, hvor man diskuterer sine observationer og beslutter bedømmelsesholdets indstilling til, om inspektionsorganet / assessorvirksomheden kan akkrediteres eller opretholde den eksisterende akkreditering.

Dagen afsluttes med et møde med virksomheden, hvor bedømmelsesholdets konklusion og eventuelle afvigelser meddeles.

Efter tilsynet skal du som teknisk ekspert udarbejde det faglige bidrag til bedømmelsesrapporten, som skal indgå i den samlede rapport. Normalt er der afsat 4 timer til det.

Når virksomheden har givet den ledende assessor svar på de eventuelle afvigelser, der blev fundet på besøget, vil ledende assessor normalt kontakte den tekniske ekspert igen med henblik på at få input til bedømmelse af forslag til korrigerende handlinger. Her forventes det, at den tekniske ekspert kan reagere hurtigt af hensyn til alle parter.

Om os

DANAK Den danske Akkrediteringsfond er en selvstændig og uafhængig fond og er Danmarks nationale akkrediteringsorgan, som foretager akkreditering af danske virksomheder.

DANAKs mission er at sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. Det gør vi ved at akkreditere laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer mv. til at kalibrere, måle, certificere og fortage inspektioner efter internationale standarder. Vi har et tæt samarbejde med myndigheder i Danmark og akkrediteringsorganer i andre lande.

DANAK har 30 fastansatte medarbejdere, heraf er 23 ledende assessorer samt 130 eksperter tilknyttet. DANAK har akkrediteret ca. 200 laboratorier, 40 certificeringsorganer og 50 inspektionsorganer.

Om dig

Du har en bred viden på CSM-RA området og holder din viden opdateret. Du har flere års specifik erfaring med CSM-RA på enten letbaneområdet eller det interoperable område, og du har arbejdet aktivt med flere af delsystemerne: infrastruktur, togkontrol og signaler, energi, drift og trafikstyring, køretøjer, m.v.

Du kender Europa Kommissionens forordning (EU) 402/2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering, (CSM-RA), som implementeret i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets bekendtgørelse 542/2017 om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet.

Der brug for at du kan kommunikere skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk og desuden forventer vi at du har en positiv og respektfuld tilgang til vores kunder når vi er ude sammen.

Vil du vide mere om det at være teknisk ekspert, er du velkommen til at kontakte ledende assessor, Mette Kappel Christensen tlf. 7733 9551 eller maile dine oplysninger om kvalifikationer og erfaring til mkc@danak.dk

_______________________________________________________________________________

DANAK er udpeget som det nationale akkrediteringsorgan i Danmark.

EU-Kommissionen har anerkendt akkreditering som et centralt element i styrkelse af det Indre Marked.
Læs mere om DANAK og Den Danske Akkrediteringsfond på www.danak.dk